Dịch vụ

Ép tải

images/item/item_s5.jpg

Ép tải bê tông hay tải sắt, ép nhà dân dụng hay công nghiệp  Chúng tôi có các loại tải đối trọng từ 60 tấn tới 600 tấn tùy thuộc yêu cầu của nhà đầu tư.

Ép neo

images/item/item_s4.jpg

Ép neo chúng tôi có thể làm được mọi địa hình, từ các con hẻm ngằn nghèo nhỏ bé (rộng 1.2m)

Thử tải tĩnh cọc

images/item/item_s3.jpg

Thí nghiệm nén tĩnh cọc dùng để xác định sức chịu tải của cọc và thiết lập biểu đồ quan hệ tải trọng biến dạng Thử tải đơn thuần là tìm kiếm những thông số nhằm xác định tính ổn định của nền đất, độ rung, lún, sức chịu tải của cột tính đàn hồi...