Ép tải

Ép tải bê tông hay tải sắt, ép nhà dân dụng hay công nghiệp  Chúng tôi có các loại tải đối trọng từ 60 tấn tới 600 tấn tùy thuộc yêu cầu của nhà đầu tư.

Chung cư Harmony Square

Ép tải bê tông hay tải sắt, ép nhà dân dụng hay công nghiệp
Chúng tôi có các loại tải đối trọng từ 60 tấn tới 600 tấn tùy thuộc yêu cầu của nhà đầu tư.
Với mọi địa hình chúng tôi thi công với các mặt bằng hẹp 4m chiều rộng.
 

ép cọc bê tông, ep coc be tong 29 

Hình ảnh:

ép cọc bê tông, ep coc be tong 30

 

 

 

ép cọc bê tông, ep coc be tong 31

ép cọc bê tông, ep coc be tong 32

Tin liên quan